Công nghệ

“Thép Việt Úc” sử dụng lưu trình công nghệ tối ưu đi từ phôi thép để sản xuất thép xây dựng. Cùng với đó, chúng tôi cũng là một trong những đơn vị đầu tiên trong ngành thép áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001 và 14001 để cho ra các sản phẩm tốt nhất đồng thời đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường.

Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất thép Việt Úc
Công nghệ thép Vinausteel
Công nghệ thép Vinausteel