Các giải thưởng

 

2024

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng Bằng Khen Công ty LDSX thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Hải Phòng năm 2023 (Quyết định số : 199/QD-CT, ngày 18/01/2024, Số sổ vàng 32).

 

(FAST500) Chứng nhận Công ty TNHH Một Thành Viên Vinausteel ( đạt thứ hạng 448) nằm trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam ( Số 105/FAST500-2024).

(VNR500) Chứng nhận Công ty Liên Doanh sản xuất Thép Vinausteel (đạt thứ hạng 262) nằm trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (Số 357/VNR-2023).

 

2023

Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP tặng giấy khen Công ty LDSX thép Vinausteel có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2022(Quyết định số 01/QĐ-VNS ngày 06/01/2023).

 

 

Chủ tịch UBND Quận Hồng Bàng tặng giấy khen Công ty LDSX thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội quận Hồng Bàng năm 2023 ( Quyết định số : 1926/QĐ-UBND 12/10/2023 )

 

Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng bằng khen Nhà máy sản xuất Công ty LDSX Thép VINAUSTEEL Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021-2022 (Quyết định số : 378/QĐ-UBQLV ngày 01/8/2023).

Tặng Cờ Thi đua của Công đoàn Công Thương Việt Nam cho Công đoàn Công ty LDSX thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2022 (Quyết định số 01/QĐ-CĐCT ngày 03/01/2023)

 

Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng tặng bằng khen cho Công ty Liên doanh sản xuất thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2022 ( Quyết định số : 58/QĐ-CT 10/01/2023. Số sổ vàng: 46)

 

.

 
 
 

2022

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tặng giấy khen cho Công ty Liên doanh sản xuất thép Vinausteel có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2021 ( Quyết định số : 09/QĐ-VNS  11/01/2022 )

 

 

Chủ tịch UBND Quận Hồng Bàng tặng giấy khen cho Trung đội tự vệ Công ty Liên doanh sản xuất thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quận Hồng Bàng năm 2022 ( Quyết định số : 1452/QĐ-UBND 11/11/2022)

 

Ban chấp hành công đoàn công thương Việt Nam tặng bằng khen Công đoàn Công ty LDSX thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021 (Quyết định số 02/QĐ-CĐCT ngày 05/01/2022).

Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng tặng bằng khen cho Công ty Liên doanh sản xuất thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2021 ( Quyết định số : 746/QĐ-CT 09/03/2022. Số sổ vàng: 43).

 

VNR ( VietNam Report)  Chứng Nhận Công ty LDSX Thép Vinausteel Nằm trong bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (Số 521/VNR-2022 Theo kết quả nghiên cứu của VietNam Report Tháng 11/2022)

 
 
 

2021

Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP tặng giấy khen Công ty LDSX thép Vinausteel có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

 

 

 

Giám đốc Công An TP Hải Phòng chứng nhận cho Công ty Liên doanh sản xuất thép Vinausteel đạt đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy năm 2020 (Quyết định số 55/QĐ ngày 11/01/2021)

Ban chấp hành công đoàn công thương Việt Nam tặng bằng khen Công đoàn Công ty LDSX thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020 (Quyết định số 07/QĐ-CĐCT ngày 08/01/2021).

 
 
 

2020

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng bằng khen cho Công ty Liên doanh sản xuất thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2019.

 

Giám đốc Công An TP Hải Phòng chứng nhận cho Công ty Liên doanh sản xuất thép Vinausteel đạt đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy năm 2019

 

Giám đốc Công An TP Hải Phòng tặng giấy khen cho Công ty Liên doanh sản xuất thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc (19/08/2005-19/08/2020)

 

Chủ tịch UBND Quận Hồng Bàng tặng giấy khen cho Trung đội tự vệ Công ty Liên doanh sản xuất thép Vinausteel đơn vị tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và phong trào thi đua quyết thắng  LLVT quận Hồng Bàng năm 2020 (Quyết định số 1646/ QĐ-UBND ngày 30/11/2020)

 

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tặng giấy khen cho Công ty Liên doanh sản xuất thép Vinausteel có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019

 

 

Chủ tịch UBND Quận Hồng Bàng tặng giấy khen cho Công ty Liên doanh sản xuất thép Vinausteel đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

 

Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP chứng nhận Công ty Liên doanh sản xuất thép Vinausteel là doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc vì người lao động giai đoạn 2018-2020

 

Ban chấp hành công đoàn công thương Việt Nam tặng bằng khen Công đoàn Công ty LDSX thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2019 ( Số 02/QĐ-CĐCT ngày 02/01/2020)

 
 
 

2019

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng Bằng khen cho Công ty Liên doanh sản xuất thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018

 
 
 

2018

Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen Công đoàn Công ty Liên doanh sản xuất Thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2017

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng Bằng khen cho Công ty Liên doanh sản xuất thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố năm 2017

 
 
 

2017

Chủ tịch UBND TP tặng BK cho Công ty LDSX thép Vinausteel đã có thành tích tiêu biểu trong SX, KD, góp phần vào sự phát triển kinh tế XH và tạo việc làm cho người lao động TP năm 2016

Tổng Công ty thép VN-CTCP tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Công ty LDSX thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016

UBND Thành phố HP tặng Giấy chứng nhận Công ty LDSX Thép Vinausteel - Nhà tài trợ Lễ hội hoa phượng đỏ HP 2017

Chủ tịch UBND Thành phố HP tặng BK cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016

Giám đốc sở Công thương tặng Công ty LDSX thép Vinausteel - Đã có thành tích đóng góp trong các hoạt động của Triển lãm quốc tế công nghệ sản phẩm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ mội trường Hải phòng năm 2017

Chủ tịch UBND Quận Hồng Bàng tặng Công ty LDSX thép Vinausteel - Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"

 

2016

Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng Công ty LDSX thép Vinausteel đã có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng và phát triển TP Hải Phòng năm 2015

Cờ thi đua của Bộ Công thương tặng cho Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015

 

2015

Bộ Khoa học và Công nghệ - Ban tổ chức cuộc thi sáng chế 2014 cấp Chứng nhận Công ty Vinausteel đạt danh hiệu "Doanh Nghiệp Sáng Tạo năm 2014"

Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen Cty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2014.

Ban Chỉ huy quân sự Quận Hồng Bàng tặng danh hiệu "Đơn vị tiên tiến" cho Công ty liên doanh sản xuất thép Vinausteel. Đã hoàn thành tốt nhiệm vự quân sự, quốc phòng địa phương và phong trào thi đua quyết thắng LLVT quận Hồng Bàng năm 2015.

 
 
 

2014

Thủ Tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel thành phố Hải Phòng đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Trưởng Bộ Công Thương tặng Bằng khen Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013.

Bộ Trưởng Bộ Công Thương tặng Bằng khen Nhà máy Sản xuất Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013.

 

2013

Ban tổ chức chương trình khảo sát Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng năm 2013 trao chứng thư thẩm định cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đạt top 10 Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng.

Bộ trưởng Bộ tài chính tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích chấp hành tốt chính sách pháp luật Thuế 2012.

Sở lao động thương binh xã hội Thành phố Hải Phòng ghi nhận tấm lòng vàng Công ty LDSX Thép Vinausteel đã ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em Thành phố Hải Phòng.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bằng chứng nhận cho Công ty Liên doanh sản xuất thép Vinausteel là nhà tài trợ kim cương Năm du lịch Quốc gia Đồng bằng Sông Hồng 2013

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bằng ghi nhận tấm lòng vàng Công ty Liên doanh sản xuất thép Vinausteel đã ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hải Phòng năm 2013.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của Thành phố năm 2013.

 

2012

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của thành phố Hải Phòng năm 2012

Cục trưởng Cục an toàn lao động tặng Giấy khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc về công tác An toàn – vệ sinh lao động năm 2011.

 

2011

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích đóng góp cho Giải Golf từ thiện "Vì trẻ em Việt Nam" từ 2007 - 2011.

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Thành phố Hải Phòng ghi nhận Công ty LDSX Thép Vinausteel có tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ vì người nghèo Thành phố Hải Phòng năm 2011.

 

2010

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương Lao động Hạng nhất cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong Công tác từ năm 2005 - 2009 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ Công tác khác năm 2009.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Công tác năm 2009.

Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích chấp hành tốt chính sách pháp luật Thuế 2009.

Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong tháng hành động vì trẻ em Việt Nam 2010.

Ban tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật từ thiện "Trái tim nhân hậu lần thứ II" ghi nhận Công ty Liên doanh sản xuất Thép Vinausteel có tấm lòng vàng ủng hộ quỹ bảo trợ người tàn tật, trẻ em mồ côi Hải Phòng năm 2010.

 

2009

Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có nhiều thành tích trong Công tác từ năm 2006 - 2008 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội & bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bức trướng cho Công ty LDSX Thép Vinausteel danh hiệu 10 Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2009.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tặng Giấy khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích chấp hành tốt các chính sách Thuế 2008.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bức trướng 15 năm xây dựng và phát triển cho Công ty LDSX Thép Vinausteel

 

2008

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tặng Giấy khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích chấp hành tốt các chính sách thuế 2007.

 
 

2007

Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích đóng góp vào sự nghiệp Giáo dục và đào tạo đất nước.

 
 

2006

Tổng cục Hải quan tặng Giấy khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế hàng hóa XNK năm 2005.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã thực hiện tốt chính sách BHXH năm 2005.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào quỹ khuyến học Thành phố 9 năm 1998-2006

 
 

2005

Bộ Kế hoạch & Đầu tư tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có nhiều thành tích đóng góp cho phát triển Đầu tư nước ngoài tại VN và Vietnam Forinvest 2005.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong thập niên chất lượng Việt Nam 1996 - 2005, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội & bảo vệ Tổ quốc.

Cục thuế Hải Phòng tặng Giấy khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế năm 2004.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hải Phòng tặng Giấy khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách BHXH năm 2004.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Thể dục thể thao năm 2004.

 
 

2004

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động XNK năm 2003

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương Lao động Hạng nhì cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong Công tác từ năm 1999-2003 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội & bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích thực hiện chính sách BHXH khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 5 năm 1998-2003.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội năm 2003.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen Thép cốt bê tông – thép thanh vằn D10 - D41 của Công ty LDSX Thép Vinausteel đạt tiêu chuẩn và được trao cúp vàng tại triển lãm hội chợ “ Hội nhập và phát triển” Hải Phòng lần thứ nhất 2004

Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận Thép cốt bê tông – Thép thanh vằn D10 - D41 của Công ty LDSX Thép Vinausteel đạt tiêu chuẩn và được trao cúp vàng tại triển lãm hội chợ “ Hội nhập và phát triển” Hải Phòng lần thứ nhất 2004.

 

2003

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2002.

Ban tổ chức triển lãm Quốc tế tại Việt Nam tặng giấy chứng nhận nhãn hiệu có uy tín tại Việt Nam năm 2003 cho Công ty LDSX Thép Vinausteel.

Ủy Ban quốc gia về hợp tác kinh tế Quốc tế tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong phát triển sản phẩm và thương hiệu tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

Bộ trưởng Bộ lao động thương binh xã hội tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích tốt trong Công tác bảo hộ Lao động năm 2002.

Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế Quốc tế trao giấy chứng nhận giải thưởng Sao vàng Đất việt cho Công ty LDSX Thép Vinausteel

 
 

2002

Bộ khoa học công nghệ và môi trường trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng logo Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn "MADE IN VIETNAM 2002" cho sản phẩm Thép làm cốt bê tông cán nóng cỡ 6 - 41 mm của Công ty LDSX Thép Vinausteel được sử dụng logo và huy chương vàng ghi trên bao bì, nhãn mác.

Bộ khoa học công nghệ và Môi trường tặng huy chương vàng và chứng nhận Danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn sản phẩm thép bê tông cán nóng cỡ 6 ÷ 41mm cho Công ty LDSX Thép Vinausteel.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen CBCNV Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc giúp đỡ hiệu quả các nạn nhân chất độc da cam 1997-2001

Thời báo kinh tế Việt Nam cấp giấy chứng nhận cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã giành giải thưởng Rồng vàng 2001 về sản phẩm được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng về chất lượng và giá cả.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tặng Giấy khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích chấp hành tốt các chính sách Thuế 2008.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bức trướng 15 năm xây dựng và phát triển cho Công ty LDSX Thép Vinausteel

 

2001

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Cán bộ CNV Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc phát triển sản xuất Kinh doanh từ năm 1996 đến năm 2000 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc trong Công tác an toàn bảo hộ lao động năm 2000.

 

2000

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 1999.

Tổ chức Chất lượng Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương tặng giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương cho Công ty LDSX Thép Vinausteel vì những thành tựu về chất lượng.

Bộ tài chính tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế 1995-1999.

 
 

1999

Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN tặng bằng khen CBCNV Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích trong sản xuất, Công tác từ năm 1996 đến năm 1998 góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của Việt Nam.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã hoàn thành Kế hoạch sản xuất - kinh doanh & làm tốt Công tác an toàn lao động năm 1998.

Ban tổ chức Hội chợ Hàng Công nghiệp Việt Nam tặng huy chương vàng cho sản phẩm Thép cán nóng mác SD 295A cỡ D13-D19-D32 của Công ty LDSX Thép Vinausteel.

Ban tổ chức Hội chợ Hàng Công nghiệp Việt Nam tặng huy chương vàng cho sản phẩm thép cán nóng mác Gr 60 cỡ No 05. No.08 No.10 của Công ty LDSX Thép Vinausteel.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích đạt giải vàng “Giải thưởng chất lượng Việt Nam” năm 1998 do Bộ khoa học công nghệ và môi trường tổ chức.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng có thư khen CBCNV Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có nhiều cố gắng, năng động sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 1998, góp phần vào sự nghiệp phát triển Kinh tế Xã hội của Thành phố và đất nước.

 

1998

Bộ khoa học công nghệ và Môi trường tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích đạt giải vàng "Giải thưởng chất lượng Việt Nam" năm 1998 do Bộ khoa học công nghệ & Môi trường tổ chức

Bộ lao động thương binh xã hội tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động năm 1997

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích đạt giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 1997.

 
 

1997

Bộ khoa học Công nghệ và môi trường tặng Giải thưởng chất lượng Việt Nam 1997 (Giải bạc) cho Công ty LDSX Thép Vinausteel.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hải Phòng tặng Giấy khen đã có thành tích trong Công tác thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội.

 
 

1996

UBND TP. Hải Phòng tặng Bằng khen Công ty LDSX Thép Vinausteel đã có thành tích xuất sắc tham gia dự tuyển giải chất lượng năm 1996 đạt trên 400 điểm.