• Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng Công ty LDSX thép Vinausteel đã có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng và phát triển TP Hải Phòng năm 2015
  • Cờ thi đua của Bộ Công thương tặng cho Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015