Nhằm phát huy quyền dân chủ của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, ngày 06/9/2017 Công ty liên doanh sản xuất thép Vinausteel đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động lần thứ 3 năm 2017. Đến dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo Công ty, Ban chấp hành Công đoàn và 61 đại biểu là CBCNV Công ty liên doanh sản xuất thép Vinausteel. Tại Hội nghị CBCNV Công ty được nghe Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017; tình hình thực hiện nội qui, qui chế của Công ty, chế độ chính sách đối với người lao động, kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017, các giải pháp thực hiện.

Đội văn nghệ hát chào mừng Hội nghị

Theo đó trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 Thép Việt Úc đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV ngày càng được củng cố và nâng cao, điều kiện và môi trường làm việc ngày càng được cải thiện. Cũng tại Hội nghị, Tổng giám đốc Phạm Công Thảo đã phát biểu, biểu dương kết quả hoạt động của năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đồng thời trả lời các ý kiến, đề xuất của CBCNV Công ty về chế độ, chính sách đối với người lao động và chỉ đạo toàn thể CBCNV Công ty cố gắng hơn nữa, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017.

Một số hình ảnh tại Hội nghị người lao động Thép Việt Úc 2017.

 

Nguồn: Thép Việt Úc