• Bộ Khoa học và Công nghệ - Ban tổ chức cuộc thi sáng chế 2014 cấp Chứng nhận Công ty Vinausteel đạt danh hiệu "Doanh Nghiệp Sáng Tạo năm 2014" 
  • Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen Cty LDSX Thép Vianusteel đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2014.
  • Ban Chỉ huy quân sự Quận Hồng Bàng tặng danh hiệu "Đơn vị tiên tiến" cho Công ty liên doanh sản xuất thép Vinausteel. Đã hoàn thành tốt nhiệm vự quân sự, quốc phòng địa phương và phong trào thi đua quyết thắng LLVT quận Hồng Bàng năm 2015.