Thương hiệu

Để đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển, đồng thời thay đổi phù hợp hơn với xu thế của thị trường và khách hàng, năm 2015 VINAUSTEEL đã thực hiện thay đổi logo thương hiệu “Thép Việt Úc” trong đó nhấn mạnh vào các giá trị cốt lõi mà công ty hướng tới, đó là:

Đích thực: Coi trọng uy tín và chất lượng

Tinh thông: Am hiểu công nghệ và thị trường

Nhân ái: Đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội

Logo hiện tại

Logo cũ

Hợp tác thương hiệu giữa VINAUSTEEL và SSESTEEL

Hiện nay, “Thép Việt Úc” đang triển khai trương trình hợp tác về mặt thương hiệu với SSESTEEL (một doanh nghiệp cùng chủ đầu tư là tập đoàn VII) nhằm quảng bá tốt hơn hình ảnh của “Thép Việt Úc” trên thị trường và giúp hoàn thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông qua chia sẻ các công nghệ sản xuất, dây chuyền và tiêu chuẩn tiên tiến.

Hệ thống phân phối

VINAUSTEEL có hệ thống phân phối rộng khắp với hơn 300 cửa hàng, đại lý trên thị trường phía Bắc